Kopírovanie

background image

4

Kopírovanie

Môžete robiť vysokokvalitné farebné a čiernobiele kópie na množstvo rôznych druhov
papiera.

Poznámka Ak kopírujete dokument počas prijímania faxu, fax sa bude ukladať do
pamäte tlačiarne, až kým sa nedokončí kopírovanie. To môže zmenšiť počet strán
faxu uložených v pamäti.