Nastavenie typu voľby

background image

Nastavenie typu voľby

Týmto postupom nastavte režim tónovej alebo pulznej voľby. Predvolené hodnota
nastavenia od výrobcu je Tónová. Toto nastavenie zmeňte, len ak máte istotu, že
telefónna linka nemôže používať tónovú voľbu.

Poznámka Možnosť pulznej voľby nie je dostupná vo všetkých krajinách/
regiónoch.

Nastavenie typu voľby
1.
Dotknite sa tlačidla (šípka doprava) a potom tlačidla Nastavenie.
2. Dotknite sa položky Nastavenie faxu a potom položky Základné nastavenie faxu.
3. Dotknite sa tlačidla (šípka nadol) a potom položky Tónová alebo pulzná voľba.
4. Dotykom vyberte položku Tónová voľba alebo Pulzná voľba.