Nastavenie rýchlosti faxovania

background image

Nastavenie rýchlosti faxovania

Prenosová rýchlosť faxu používaná na komunikáciu medzi tlačiarňou a inými faxovými
zariadeniami pri odosielaní a prijímaní faxov sa dá nastaviť.
Ak používate jeden z nasledujúcich systémov, možno bude potrebné nastaviť nižšiu
rýchlosť faxovania:

Internetová telefonická služba

Systém PBX

Fax over Internet Protocol (FoIP)

Integrované služby digitálnej siete (ISDN)

Zmena nastavení faxu

65

background image

Ak sa vyskytnú problémy s odosielaním a prijímaním faxov, skúste použiť nižšie
nastavenie položky Rýchlosť faxovania. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené dostupné
nastavenia rýchlosti faxovania.

Nastavenie rýchlosti faxovania

Rýchlosť faxovania

Rýchla

v.34 (33600 Bd)

Stredná

v.17 (14400 Bd)

Pomalá

v.29 (9600 Bd)

Nastavenie rýchlosti faxu
1.
Dotknite sa tlačidla (šípka doprava) a potom tlačidla Nastavenie.
2. Dotknite sa položky Nastavenie faxu a potom položky Rozšírené nastavenie

faxu.

3. Dotknite sa tlačidla Rýchlosť faxovania.
4. Dotykom vyberte príslušnú možnosť.