Nastavenie možností opakovanej voľby

background image

Nastavenie možností opakovanej voľby

Ak tlačiareň nemohla odoslať fax, pretože prijímacie faxové zariadenie neodpovedalo
alebo bolo obsadené, tlačiareň sa pokúsi o opätovnú voľbu na základe nastavení pre
možnosti opätovnej voľby obsadeného čísla a opätovnej voľby neodpovedajúceho
čísla. Pomocou nasledujúceho postupu zapnite alebo vypnite tieto možnosti.

Ak je obsadené, opakovať voľbu: Ak je zapnutá táto možnosť a tlačiareň prijme
obsadzovací signál, automaticky bude vytáčať znova. Predvolené nastavenie tejto
položky od výrobcu je Zapnuté.

Ak neodpovedá, opakovať voľbu: Ak je zapnutá táto možnosť a prijímajúce
faxové zariadenie neodpovedá, tlačiareň automaticky zopakuje voľbu. Predvolené
nastavenie tejto položky od výrobcu je Vypnuté.

Nastavenie možností opakovanej voľby
1.
Dotknite sa tlačidla (šípka doprava) a potom tlačidla Nastavenie.
2. Dotknite sa položky Nastavenie faxu a potom položky Rozšírené nastavenie

faxu.

3. Dotknite sa tlačidla Ak je obsadené, opakovať voľbu alebo Ak neodpovedá,

opakovať voľbu a vyberte príslušné možnosti.