Nastavenie hlasitosti zvukov faxu

background image

Nastavenie hlasitosti zvukov faxu

Pomocou tohto postupu môžete zväčšiť alebo zmenšiť hlasitosť faxových zvukov.

Nastavenie hlasitosti zvuku faxu
1.
Dotknite sa tlačidla (šípka doprava) a potom tlačidla Nastavenie.
2. Dotknite sa položky Nastavenie faxu a potom položky Základné nastavenie faxu.
3. Dotknite sa tlačidla Hlasitosť zvuku faxu.
4. Dotykom vyberte položku Slabá, Silná alebo Vypnuté.