Protokol FoIP (fax cez internet)

background image

Protokol FoIP (fax cez internet)

Môžete si predplatiť lacnú telefónnu službu, ktorá pomocou tlačiarne umožní odosielať
a prijímať faxy cez internet. Tento spôsob sa nazýva faxovanie prostredníctvom
protokolu IP (FoIP).
Službu FoIP (poskytovanú telekomunikačným operátorom) budete pravdepodobne
používať v týchto prípadoch:

ak spolu s faxovým číslom vytáčate špeciálny prístupový kód,

ak máte konvertor protokolu IP, ktorý sa pripája do siete internet a poskytuje
analógové telefónne zásuvky pre faxové pripojenie.

Poznámka Odosielať a prijímať faxy môžete iba pripojením telefónneho kábla do
portu s označením „1-LINE“ na tlačiarni. To znamená, že sa na internet musíte
pripájať pomocou konvertora IP (poskytujúceho štandardné analógové telefónne
zásuvky pre faxové pripojenia) alebo prostredníctvom telekomunikačného
operátora.

Tip Podpora bežného faxového prenosu prostredníctvom ľubovoľných telefónnych
systémov s internetovým protokolom býva často obmedzená. Ak sa vyskytnú
problémy s faxovaním, skúste použiť nižšiu rýchlosť faxu alebo vypnúť režim opráv
chýb faxu (ECM). Ak však režim ECM vypnete, nemôžete odosielať ani prijímať
farebné faxy. (Ďalšie informácie o zmene rýchlosti faxu nájdete v časti Nastavenie
rýchlosti faxovania. Ďalšie informácie o používaní režimu ECM nájdete v časti
Odoslanie faxu v režime opravy chýb.

Ak máte otázky o internetovom faxovaní, obráťte sa na oddelenie technickej podpory
pre internetové faxové služby alebo miestneho poskytovateľa služieb so žiadosťou o
ďalšiu pomoc.