Výzva na príjem faxu

background image

Výzva na príjem faxu

Vyzývanie umožňuje tlačiarni vyžiadať od iného faxového zariadenia odoslanie faxu,
ktorý má vo fronte. Ak použijete funkciu Prijímaná výzva, tlačiareň zavolá na číslo
príslušného faxového zariadenia a vyžiada si od neho fax. Príslušné faxové zariadenie
musí byť nastavené na vyzývanie a musí mať pripravený fax na odoslanie.

Kapitola 5

pokračovanie

54

Fax

background image

Poznámka Tlačiareň nepodporuje vyzývacie prístupové kódy. Vyzývacie
prístupové kódy sú funkciou zabezpečenia, ktorá vyžaduje, aby prijímacie faxové
zariadenie poskytlo prístupový kód tlačiarni, od ktorej si vyžiadalo prijatie faxu.
Skontrolujte, či tlačiareň, od ktorej sa vyžaduje fax, nemá nastavené požadovanie
prístupového kódu (alebo zmenený predvolený prístupový kód), inak tlačiareň
nebude môcť prijať fax.

Nastavenie vyžiadania príjmu faxu pomocou ovládacieho panela tlačiarne
1.
Dotknite sa položky Fax a potom vyberte položku Nastavenia.
2. Dotknite sa tlačidla Výzva na prijatie.
3. Zadajte faxové číslo druhého faxového prístroja.
4. Dotknite sa tlačidla Spustiť fax.