Prijímanie faxov do počítača pomocou funkcie Digitálny fax HP (Fax do PC a Fax do Mac)

background image

faxov.

Prijímanie faxov do počítača pomocou funkcie Digitálny fax HP (Fax do PC a Fax
do Mac)

Ak tlačiareň pripojíte k počítaču pomocou kábla USB, môžete použiť funkciu Digitálny
fax HP (Fax do PC a Fax do Mac) na automatické prijímanie a ukladanie faxov v
počítači. Pomocou funkcií Fax do PC a Fax do Mac môžete jednoducho ukladať
digitálne kópie faxov a tiež eliminovať nepohodlnú manipuláciu s veľkými zložkami
papierov.
Prijímané faxy sa ukladajú vo formáte TIFF (Tagged Image File Format). Po prijatí faxu
sa na obrazovke zobrazí oznámenie s prepojením na priečinok, do ktorého sa uložil
fax.
Súbory sú pomenované nasledujúcim spôsobom: XXXX_YYYYYYYY_ZZZZZZ.tif, kde
X je informácia o odosielateľovi, Y je dátum a Z je čas, kedy bol fax prijatý.

Poznámka Funkcie Fax do PC a Fax do Mac sú k dispozícii iba na prijímanie
čiernobielych faxov. Farebné faxy sa vytlačia namiesto ich uloženia do počítača.