Nastavenie automatickej redukcie prichádzajúcich faxov

background image

Nastavenie automatickej redukcie prichádzajúcich faxov

Nastavenie Automatická redukcia určuje, čo tlačiareň urobí pri prijatí faxu, ktorý je
príliš veľký pre predvolenú veľkosť papiera. Toto nastavenie je v predvolenom
nastavení zapnuté, takže obrázok prichádzajúceho faxu sa zmenší tak, aby sa podľa
možnosti zmestil na jednu stranu. Ak je táto funkcia vypnutá, informácie, ktoré sa
nezmestia na prvú stranu, sa vytlačia na druhú stranu. Nastavenie Automatická
redukcia
sa používa vtedy, keď prijmete fax veľkosti Legal a v hlavnom zásobníku je
vložený papier veľkosti Letter.

Nastavenie funkcie automatického zmenšovania prostredníctvom ovládacieho
panela tlačiarne
1.
Dotknite sa tlačidla (šípka doprava) a potom vyberte položku Nastavenie.
2. Dotknite sa tlačidla Nastavenie faxu a potom vyberte položku Rozšírené

nastavenie faxu.

3. Dotknite sa tlačidla Automatická redukcia a potom vyberte položku Zapnúť alebo

Vypnúť.