Manuálne prijímanie faxov

background image

Manuálne prijímanie faxov

Nastavenie záložného faxu

Opakovaná tlač prijatých faxov z pamäte

Výzva na príjem faxu

Poslanie faxov ďalej na iné číslo

Nastavenie veľkosti papiera pre prijímané faxy

Nastavenie automatickej redukcie prichádzajúcich faxov

Blokovanie neželaných faxových čísel

Prijímanie faxov do počítača pomocou funkcie Digitálny fax HP (Fax do PC a Fax
do Mac)

Manuálne prijímanie faxov

Počas telefonovania vám môže osoba, s ktorou hovoríte poslať fax počas vášho
pripojenia. Hovorí sa tomu manuálne faxovanie. V tejto časti sú pokyny, ktorými sa
musíte riadiť, ak chcete prijať manuálny fax.

Kapitola 5

52

Fax

background image

Poznámka Môžete zdvihnúť slúchadlo a začať hovoriť alebo počúvať faxové tóny.

Manuálne môžete prijímať faxy z telefónu, ktorý je:

Priamo pripojený k tlačiarni (k portu 2-EXT)

Pripojený k rovnakej telefónnej linke, ale nie je priamo pripojený k tlačiarni

Manuálne prijímanie faxov
1.
Skontrolujte, či je tlačiareň zapnutá a či je v hlavnom zásobníku vložený papier.
2. Vyberte všetky originály zo zásobníka podávača dokumentov.
3. Ak chcete odpovedať na prichádzajúce volania skôr ako tlačiareň, nastavte pre

položku Počet zvonení pred odpovedaním väčší počet zvonení. Nastavenie
Automatická odpoveď môžete tiež vypnúť, takže tlačiareň nebude automaticky
odpovedať na prichádzajúce volania.

4. Ak práve hovoríte s odosielateľom, povedzte mu, aby stlačil tlačidlo Štart na

faxovom zariadení.

5. Keď budete počuť faxový signál z faxového zariadenia odosielateľa, vykonajte

nasledovné kroky:
a. Dotknite sa tlačidla Fax a potom vyberte položku Spustiť čiernobielo alebo

Spustiť farebne.

b. Keď tlačiareň začne prijímať fax, môžete zavesiť slúchadlo alebo zostať na

linke. Počas prenosu faxu je na telefónnej linke ticho.