Blokovanie neželaných faxových čísel

background image

Blokovanie neželaných faxových čísel

Ak si u telefónneho operátora predplatíte službu identifikácie volajúcich, môžete
blokovať špecifické faxové čísla, takže tlačiareň nebude tlačiť faxy prijaté z týchto čísel.
Po prijatí prichádzajúceho faxového volania tlačiareň porovná číslo so zoznamom čísel
nevyžiadaných faxov a určí, či sa má volanie blokovať. Ak sa číslo zhoduje s číslom v
zozname blokovaných faxových čísel, fax sa nevytlačí. (Maximálny počet faxových
čísel, ktoré môžete blokovať, sa líši podľa typu.)

Poznámka Táto funkcia nie je podporovaná vo všetkých krajinách/regiónoch. Ak
nie je podporovaná vo vašej krajine/regióne, položka Blokovanie nevyžiadaných
faxov
sa nezobrazí v ponukách Možnosti faxu ani Nastavenia faxu.

Kapitola 5

56

Fax

background image

Poznámka Ak v zozname identifikácií volajúcich nie sú pridané žiadne telefónne
čísla, predpokladá sa, že nemáte predplatenú službu identifikácie volajúceho.