Zobraziť históriu hovorov

background image

Zobraziť históriu hovorov

Pomocou nasledujúceho postupu môžete zobraziť zoznam všetkých hovorov
uskutočnených z tlačiarne.

Poznámka Históriu hovorov nie je možné tlačiť. Môžete si ju pozrieť iba na displeji
ovládacieho panela tlačiarne.

Postup pri zobrazení histórie hovorov
1.
Dotknite sa tlačidla (šípka doprava) a potom položky Fax.
2.

Dotknite sa ikony

(História hovorov).

Kapitola 5

70

Fax