Vymazanie obsahu faxového denníka

background image

Vymazanie obsahu faxového denníka

Pomocou nasledujúcich krokov vymažte obsah faxového denníka.

Poznámka Vyčistenie faxového denníka zároveň odstráni všetky faxy uložené v
pamäti.

Použitie správ

69

background image

Vymazanie protokolu faxu
1.
Dotknite sa tlačidla (šípka doprava) a potom tlačidla Nastavenie.
2. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Dotknite sa ikony Nástroje.
– Alebo –

Dotknite sa položky Nastavenie faxu a potom položky Nástroje faxu.

3. Dotknite sa tlačidla Vymazať faxový denník.