Tlač správy o identifikácii volajúceho

background image

Tlač správy o identifikácii volajúceho

Pomocou nasledujúceho postupu môžete vytlačiť zoznam faxových identifikácií
volajúcich.

Postup tlače správy o histórii identifikácií volajúcich
1.
Dotknite sa tlačidla (šípka doprava) a potom tlačidla Nastavenie.
2. Dotknite sa položky Nastavenie faxu a potom položky Správy faxu.
3. Dotknite sa položky Správa identifikácie volajúceho.