Tlač správ o chybách faxu

background image

Tlač správ o chybách faxu

Tlačiareň môžete nakonfigurovať tak, aby automaticky vytlačila správu v prípade chyby
počas prenosu alebo prijímania faxu.

Nastavenie tlačiarne na automatickú tlač správ o chybe faxu
1.
Dotknite sa tlačidla (šípka doprava) a potom tlačidla Nastavenie.
2. Dotknite sa položky Nastavenie faxu a potom položky Správy faxu.
3. Dotknite sa tlačidla Správa o chybe faxu.
4. Dotykom vyberte jednu z nasledujúcich možností.

Zapnuté
(Odoslať a prijať)

Vytlačí správu vždy, keď sa vyskytne chyba faxu.

Vypnuté

Nevytlačí žiadne správy o chybách faxu.

Zapnuté
(Odoslať fax)

Vytlačí správu vždy, keď sa vyskytne chyba pri prenose. Toto
nastavenie je predvolené.

Zapnuté (Prijať
fax)

Vytlačí správu vždy, keď sa vyskytne chyba pri prijímaní.