Tlač podrobností o poslednej faxovej transakcii

background image

Tlač podrobností o poslednej faxovej transakcii

Správa o poslednej faxovej transakcii vytlačí podrobnosti o poslednej faxovej
transakcii. Podrobnosti zahŕňajú faxové číslo, počet strán a stav faxu.

Tlač správy o poslednej faxovej transakcii
1.
Dotknite sa tlačidla (šípka doprava) a potom tlačidla Nastavenie.
2. Dotknite sa položky Nastavenie faxu a potom položky Správy faxu.
3. Dotknite sa tlačidla Posledná transakcia.