Tlač a zobrazenie protokolu faxu

background image

Tlač a zobrazenie protokolu faxu

Môžete vytlačiť denník faxov, ktoré tlačiareň odoslala alebo prijala.

Tlač denníka faxov prostredníctvom ovládacieho panela tlačiarne
1.
Dotknite sa tlačidla (šípka doprava) a potom tlačidla Nastavenie.
2. Dotknite sa položky Nastavenie faxu a potom položky Správy faxu.
3. Dotknite sa tlačidla Faxový denník.