Odoslanie faxu z pamäte

background image

Odoslanie faxu z pamäte

Čiernobiely fax môžete naskenovať do pamäte a potom ho odoslať z pamäte. Táto
funkcia je užitočná, ak je volané faxové číslo obsadené alebo dočasne nedostupné.
Tlačiareň naskenuje originály do pamäte a odošle ich v čase, keď sa bude môcť
pripojiť k prijímaciemu faxovému zariadeniu. Keď tlačiareň naskenuje strany do
pamäte, môžete hneď vybrať originály zo zásobníka podávača dokumentov alebo zo
skenovacej sklenenej podložky.

Poznámka Z pamäte môžete odoslať iba čiernobiely fax.

Odoslanie faxu z pamäte
1.
Vložte predlohy. Ďalšie informácie nájdete v častiach Položenie predlohy na

sklenenú podložku skenera a Vloženie originálu do automatického podávača
dokumentov (ADF).

2. Dotknite sa položky Fax a potom položky Nastavenia.
3. Dotknite sa položky Skenovanie a faxovanie.
4.

Pomocou klávesnice zadajte faxové číslo, dotykom ikony

(Rýchla voľba)

vyberte rýchlu voľbu alebo dotykom položky

(História hovorov) vyberte

predtým volané alebo prijaté číslo.

5. Dotknite sa tlačidla Spustiť fax.

Tlačiareň naskenuje originály do pamäte a fax odošle, keď bude k dispozícii
spojenie s prijímajúcim faxovým zariadením.