Odoslanie faxu prostredníctvom kontrolného vytáčania

background image

Odoslanie faxu prostredníctvom kontrolného vytáčania

Funkcia kontrolného vytáčania umožňuje vytočiť číslo prostredníctvom ovládacieho
panela tlačiarne tak, ako keby ste ho vytáčali na bežnom telefóne. Pri odosielaní faxu
pomocou funkcie kontrolného vytáčania môžete počuť z reproduktorov tlačiarne
oznamovacie tóny, telefónne výzvy alebo iné zvuky. To vám umožní odpovedať na
výzvy počas vytáčania a kontrolovať jeho rýchlosť.

Tip Ak používate telefónnu kartu a nezadáte dostatočne rýchlo číslo PIN, tlačiareň
môže začať odosielať faxové tóny príliš rýchlo, v dôsledku čoho služba telefónnej
karty nerozpozná vaše číslo PIN. V tom prípade môžete vytvoriť položku rýchlej
voľby, do ktorej uložíte číslo PIN telefónnej karty. Ďalšie informácie nájdete v časti
Nastavenie položiek rýchlej voľby.

Poznámka Zapnite zvuk, aby ste počuli oznamovací tón.

Odoslanie faxu pomocou funkcie kontrolného vytáčania z ovládacieho panela
tlačiarne
1.
Vložte predlohy. Ďalšie informácie nájdete v častiach Položenie predlohy na

sklenenú podložku skenera a Vloženie originálu do automatického podávača
dokumentov (ADF).

2. Dotknite sa tlačidla Fax a potom sa dotknite tlačidla Spustiť čiernobielo alebo

Spustiť farebne.
Ak tlačiareň zistí, že v automatickom podávači dokumentov je vložený originál,
budete počuť oznamovací tón.

3. Keď sa ozve oznamovací tón, pomocou klávesnice na ovládacom paneli tlačiarne

zadajte číslo.

4. Postupujte podľa zobrazených pokynov.

Tip Ak používate na odoslanie faxu telefónnu kartu a máte číslo PIN uložené
ako rýchlu voľbu, pri výzve na zadanie čísla PIN sa dotknite ikony funkcie

(Rýchla voľba), čím vyberiete položku rýchlej voľby, v ktorej je uložené

číslo PIN.

Po odpovedi faxového prístroja príjemcu sa fax odošle.

Odoslanie faxu

49