Tlač zoznamu položiek rýchlej voľby

background image

Tlač zoznamu položiek rýchlej voľby

Ak chcete vytlačiť zoznam všetkých nastavených položiek rýchlej voľby, vykonajte
nasledujúce kroky:
1. Vložte papier do zásobníka. Ďalšie informácie nájdete v časti Vkladanie médií.
2. Na ovládacom paneli tlačiarne sa dotknite tlačidla (šípka doprava) a potom

tlačidla Nastavenie.

3. Dotknite sa položky Nastavenie faxu a potom položky Nastavenie rýchlej voľby.
4. Dotknite sa tlačidla Vytlačiť zoznam rýchlej voľby.