Odstránenie položiek rýchlej voľby

background image

Odstránenie položiek rýchlej voľby

Ak chcete odstrániť položky rýchlej voľby alebo skupinovej rýchlej voľby, vykonajte
nasledujúce kroky:
1. Na ovládacom paneli tlačiarne sa dotknite tlačidla (šípka doprava) a potom

tlačidla Nastavenie.

2. Dotknite sa položky Nastavenie faxu a potom položky Nastavenie rýchlej voľby.
3. Dotknite sa tlačidla Odstrániť rýchlu voľbu, položky, ktorú chcete odstrániť, a

odstránenie potvrďte dotykom tlačidla Áno.

Poznámka Po odstránení skupinovej rýchlej voľby sa neodstránia jednotlivé
položky rýchlej voľby.