Nastavenie a zmena položiek skupinovej rýchlej voľby

background image

Nastavenie a zmena položiek skupinovej rýchlej voľby

Skupiny faxových čísel možno ukladať ako položky skupinovej rýchlej voľby.

Nastavenie položiek skupinovej rýchlej voľby

Poznámka Skôr ako budete môcť vytvoriť položku skupinovej rýchlej voľby,
musíte vytvoriť minimálne jednu položku rýchlej voľby.

1. Na ovládacom paneli tlačiarne sa dotknite tlačidla (šípka doprava) a potom

tlačidla Nastavenie.

2. Dotknite sa tlačidla Nastavenie faxu a potom vyberte položku Nastavenie rýchlej

voľby.

3. Dotknite sa tlačidla Skupinová rýchla voľba a potom sa dotknite nepoužívaného

čísla položky.

4. Dotknite sa položiek rýchlej voľby, ktoré chcete pridať do skupinovej rýchlej voľby,

a potom sa dotknite tlačidla OK.

5. Zadajte názov položky rýchlej voľby a dotknite sa tlačidla Hotovo.

Zmena položiek skupinovej rýchlej voľby
1.
Na ovládacom paneli tlačiarne sa dotknite tlačidla (šípka doprava) a potom

tlačidla Nastavenie.

2. Dotknite sa tlačidla Nastavenie faxu a potom vyberte položku Nastavenie rýchlej

voľby.

Nastavenie položiek rýchlej voľby

61

background image

3. Vyberte položku Skupinová rýchla voľba a potom sa dotknite položky, ktorú

chcete zmeniť.

4. Ak chcete do skupiny pridať položky rýchlej voľby alebo ich chcete zo skupiny

odstrániť, dotknite sa položiek rýchlej voľby, ktoré chcete pridať alebo odstrániť, a
potom tlačidla OK.

5. Ak chcete zmeniť názov skupinovej rýchlej voľby, zadajte nový názov a dotknite sa

tlačidla Hotovo.