Nastavenie a zmena položiek rýchlej voľby

background image

Nastavenie položiek rýchlej voľby

Často používané faxové čísla možno nastaviť ako položky rýchlej voľby. Umožní vám
to rýchlo vytáčať tieto čísla pomocou ovládacieho panela tlačiarne.

Tip Okrem vytvárania a spravovania položiek rýchlej voľby prostredníctvom
ovládacieho panela tlačiarne môžete zároveň používať nástroje dostupné v
počítači, napríklad softvér od spoločnosti HP dodávaný s tlačiarňou a vstavaný
webový server (EWS) tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti Nástroje na
spravovanie tlačiarne.

Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

Nastavenie a zmena položiek rýchlej voľby

Nastavenie a zmena položiek skupinovej rýchlej voľby

Odstránenie položiek rýchlej voľby

Tlač zoznamu položiek rýchlej voľby

Nastavenie a zmena položiek rýchlej voľby

Faxové čísla možno ukladať ako položky rýchlej voľby.

Nastavenie položiek rýchlej voľby
1.
Na ovládacom paneli tlačiarne sa dotknite tlačidla (šípka doprava) a potom

tlačidla Nastavenie.

2. Dotknite sa tlačidla Nastavenie faxu a potom vyberte položku Nastavenie rýchlej

voľby.

Kapitola 5

60

Fax

background image

3. Dotknite sa tlačidla Pridať/upraviť rýchlu voľbu a potom sa dotknite

nepoužívaného čísla položky.

4. Zadajte faxové číslo a dotknite sa tlačidla Ďalej.

Poznámka Číslo nezabudnite vytočiť vrátane prestávok a iných potrebných
čísiel, ako sú smerové číslo, prístupový kód pre čísla mimo systému PBX
(obyčajne 9 alebo 0) alebo predvoľba pre medzimestské hovory.

5. Zadajte názov položky rýchlej voľby a dotknite sa tlačidla Hotovo.

Zmena položiek rýchlej voľby
1.
Na ovládacom paneli tlačiarne sa dotknite tlačidla (šípka doprava) a potom

tlačidla Nastavenie.

2. Dotknite sa tlačidla Nastavenie faxu a potom vyberte položku Nastavenie rýchlej

voľby.

3. Dotknite sa tlačidla Pridať/upraviť rýchlu voľbu a potom sa dotknite položky

rýchlej voľby, ktorú chcete zmeniť.

4. Ak chcete zmeniť faxové číslo, zadajte nové číslo a dotknite sa tlačidla Ďalej.

Poznámka Číslo nezabudnite vytočiť vrátane prestávok a iných potrebných
čísiel, ako sú smerové číslo, prístupový kód pre čísla mimo systému PBX
(obyčajne 9 alebo 0) alebo predvoľba pre medzimestské hovory.

5. Ak chcete zmeniť názov položky rýchlej voľby, zadajte nový názov a dotknite sa

tlačidla Hotovo.