Nastavenie položiek rýchlej voľby

background image

Nastavenie položiek rýchlej voľby

Často používané faxové čísla možno nastaviť ako položky rýchlej voľby. Umožní vám
to rýchlo vytáčať tieto čísla pomocou ovládacieho panela tlačiarne.

Tip Okrem vytvárania a spravovania položiek rýchlej voľby prostredníctvom
ovládacieho panela tlačiarne môžete zároveň používať nástroje dostupné v
počítači, napríklad softvér od spoločnosti HP dodávaný s tlačiarňou a vstavaný
webový server (EWS) tlačiarne. Ďalšie informácie nájdete v časti Nástroje na
spravovanie tlačiarne.