Faxové a digitálne telefónne služby

background image

Faxové a digitálne telefónne služby

Mnohé telefónne spoločnosti poskytujú zákazníkom digitálne telefónne služby, medzi
ktoré patria:

DSL: Služba DSL (Digital subscriber line) poskytovaná telefónnou spoločnosťou.
(Služba DSL sa vo vašej krajine/regióne môže nazývať ADSL.)

PBX: Telefónny systém PBX (systém pobočkovej ústredne).

ISDN: systém integrovaných služieb digitálnej siete (ISDN).

FoIP: lacná telefónna služba, ktorá pomocou tlačiarne umožňuje odosielať a
prijímať faxy cez internet. Tento spôsob sa nazýva faxovanie prostredníctvom
protokolu IP (FoIP). Ďalšie informácie nájdete v časti Protokol FoIP (fax cez
internet).

Tlačiarne HP sú špeciálne navrhnuté na používanie so štandardnými analógovými
telefónnymi službami. Ak využívate digitálne telefónne služby (napríklad službu DSL/
ADSL, PBX alebo ISDN), možno budete musieť pri nastavovaní tlačiarne na faxovanie
použiť filtre alebo konvertory digitálneho signálu na analógový.

Kapitola 5

66

Fax

background image

Poznámka Spoločnosť HP nezaručuje, že tlačiareň bude kompatibilná so
všetkými digitálnymi telefónnymi linkami alebo operátormi, so všetkými digitálnymi
signálmi či všetkými konvertormi digitálneho signálu na analógový. Vždy sa
odporúča poradiť sa o správnych možnostiach nastavenia priamo s
telekomunikačným operátorom v súvislosti s telefónnymi službami, ktoré poskytuje.