Fax

background image

Fax

Pomocou tlačiarne môžete odosielať a prijímať faxy vrátane farebných faxov. Môžete
naplánovať, aby sa faxy odosielali neskôr, a nastaviť položky rýchlej voľby na rýchle a
jednoduché odosielanie faxov na často používané čísla. Z ovládacieho panela tlačiarne
môžete nastaviť tiež rôzne možnosti faxu, napríklad rozlíšenie a kontrast medzi
jasnými a tmavými časťami odosielaných faxov.

Poznámka Pred začatím faxovania skontrolujte, či je tlačiareň správne nastavená
na faxovanie. Je možné, že ste už príslušné nastavenia vykonali ako súčasť
úvodného nastavenia pomocou ovládacieho panela alebo softvéru tlačiarne HP
dodaného s tlačiarňou. Správne nastavenie faxu overíte spustením testu
nastavenia faxu prostredníctvom ovládacieho panela. Ďalšie informácie o teste
faxu nájdete v časti Test nastavenia faxu.