Nastavenie sériového faxu

background image

Nastavenie sériového faxu

Informácie o nastavení tlačiarne na faxovanie pomocou sériového telefónneho systému nájdete
na webovej lokalite s konfiguráciou faxu pre vašu krajinu/región.

Rakúsko

www.hp.com/at/faxconfig

Nemecko

www.hp.com/de/faxconfig

Švajčiarsko (francúzsky)

www.hp.com/ch/fr/faxconfig

Švajčiarsko (nemecky)

www.hp.com/ch/de/faxconfig

Veľká Británia

www.hp.com/uk/faxconfig

Fínsko

www.hp.fi/faxconfig

Dánsko

www.hp.dk/faxconfig

Švédsko

www.hp.se/faxconfig

Nórsko

www.hp.no/faxconfig

Holandsko

www.hp.nl/faxconfig

Belgicko (holandsky)

www.hp.be/nl/faxconfig

Belgicko (francúzsky)

www.hp.be/fr/faxconfig

Portugalsko

www.hp.pt/faxconfig

Španielsko

www.hp.es/faxconfig

Francúzsko

www.hp.com/fr/faxconfig

Írsko

www.hp.com/ie/faxconfig

Nastavenie sériového faxu

201

background image

Taliansko

www.hp.com/it/faxconfig