Zdieľanie hlasovej a faxovej linky s počítačovým modemom DSL/ADSL a záznamníkom

background image

Zdieľanie hlasovej a faxovej linky s počítačovým modemom DSL/ADSL a

záznamníkom

1

1

8

8

3

3

7

2

6

5

4

1

Telefónna zásuvka

2

Paralelný rozdeľovač

3

Filter DSL/ADSL

4

Telefónny kábel dodaný s tlačiarňou zapojený do portu 1-LINE na
zadnej strane tlačiarne
Môže byť potrebné pripojiť dodaný telefónny kábel k adaptéru
poskytovanému pre vašu krajinu/región.

5

Modem DSL/ADSL

6

Počítač

7

Záznamník

8

Telefón (voliteľný)

Poznámka Musíte si zakúpiť paralelný rozdeľovač. Paralelný rozdeľovač má jeden port
RJ-11 na prednej strane a dva porty RJ-11 na zadnej strane. Nepoužívajte dvojžilový
telefónny rozdeľovač, sériový rozdeľovač ani paralelný rozdeľovač s dvomi portmi RJ-11 na
prednej strane a konektorom na zadnej strane.

Príloha C

198

Ďalšie nastavenie faxu

background image

Nastavenie tlačiarne s počítačovým modemom DSL/ADSL
1.
Filter DSL/ADSL získate od poskytovateľa služby DSL/ADSL.

Poznámka Telefóny v iných častiach domácnosti alebo kancelárie, ktoré zdieľajú
rovnaké telefónne číslo so službou DSL/ADSL, musíte pripojiť k ďalším filtrom DSL/
ADSL, aby ste sa vyhli hluku pri hlasových volaniach.

2. Jeden koniec telefónneho kábla dodaného v balení spolu s tlačiarňou pripojte do filtra DSL/

ADSL a druhý koniec pripojte do portu s označením 1-LINE na zadnej strane tlačiarne.

Poznámka Môže byť potrebné pripojiť dodaný telefónny kábel k adaptéru
poskytovanému pre vašu krajinu/región.
Ak nepoužijete na pripojenie filtra DSL/ADSL k tlačiarni dodaný kábel, nemusí sa dať
správne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od telefónnych káblov, ktoré už
používate doma alebo v kancelárii.

3. Filter DSL/ADSL pripojte k rozdeľovaču.
4. Odpojte záznamník od telefónnej zásuvky v stene a pripojte ho k portu s označením 2-EXT

na zadnej strane tlačiarne.

Poznámka Ak nepripojíte záznamník priamo k tlačiarni, tóny faxu z odosielajúceho
faxového prístroja sa môžu zaznamenať na záznamník a tlačiareň nemusí prijať faxy.

5. Modem DSL pripojte k paralelnému rozdeľovaču.
6. Paralelný rozdeľovač pripojte do zásuvky v stene.
7. Telefónny záznamník nastavte na odpovedanie po malom počte zvonení.
8. Zmeňte nastavenie položky Počet zvonení pred odpovedaním v tlačiarni na maximálny

počet zvonení, ktorý podporuje tlačiareň.

Poznámka Maximálny počet zvonení sa líši podľa krajiny/regiónu.