Zdieľanie hlasovej a faxovej linky s počítačovým modemom DSL/ADSL

background image

Zdieľanie hlasovej a faxovej linky s počítačovým modemom DSL/ADSL

Ak má počítač modem DSL/ADSL, postupujte podľa týchto pokynov

1

1

7

5

4

2

3

7

3

6

1

Telefónna zásuvka

2

Paralelný rozdeľovač

3

Filter DSL/ADSL

4

Dodaný telefónny kábel pripojte do portu 1-LINE na zadnej strane
tlačiarne.
Môže byť potrebné pripojiť dodaný telefónny kábel k adaptéru
poskytovanému pre vašu krajinu/región.

5

Modem DSL/ADSL

6

Počítač

7

Telefón

Poznámka Musíte si zakúpiť paralelný rozdeľovač. Paralelný rozdeľovač má jeden port
RJ-11 na prednej strane a dva porty RJ-11 na zadnej strane. Nepoužívajte dvojžilový
telefónny rozdeľovač, sériový rozdeľovač ani paralelný rozdeľovač s dvomi portmi RJ-11 na
prednej strane a konektorom na zadnej strane.

Nastavenie faxovania (paralelné telefónne systémy)

193

background image

Nastavenie tlačiarne s počítačovým modemom DSL/ADSL
1.
Filter DSL získate od poskytovateľa služby DSL.

Poznámka Telefóny v iných častiach domácnosti alebo kancelárie, ktoré zdieľajú
rovnaké telefónne číslo so službou DSL, musíte pripojiť k ďalším filtrom DSL, aby ste sa
vyhli hluku pri hlasových volaniach.

2. Jeden koniec telefónneho kábla dodaného v balení spolu s tlačiarňou pripojte do filtra DSL a

druhý koniec pripojte do portu s označením 1-LINE na zadnej strane tlačiarne.

Poznámka Môže byť potrebné pripojiť dodaný telefónny kábel k adaptéru
poskytovanému pre vašu krajinu/región.
Ak nepoužijete na pripojenie filtra DSL k tlačiarni dodaný kábel, nemusí sa dať správne
faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od telefónnych káblov, ktoré už používate
doma alebo v kancelárii.

3. Ak máte paralelný telefónny systém, vyberte bielu zástrčku z portu označeného 2-EXT na

zadnej strane tlačiarne a pripojte do tohto portu telefónny kábel.