Prípad H: Zdieľaná hlasová a faxová linka s počítačovým modemom

background image

3. Filter DSL pripojte k paralelnému rozdeľovaču.
4. Modem DSL pripojte k paralelnému rozdeľovaču.
5. Paralelný rozdeľovač pripojte do zásuvky v stene.
6. Spustite test faxu.
Keď zazvoní telefón, tlačiareň automaticky odpovie po počte zvonení určenom položkou Počet
zvonení pred odpovedaním
. Tlačiareň začne vysielať tóny prijímania faxu do odosielajúceho
faxového prístroja a prijme fax.
Ak sa vyskytnú problémy s nastavením tlačiarne s voliteľným zariadením, obráťte sa na
miestneho poskytovateľa služieb alebo dodávateľa so žiadosťou o ďalšiu pomoc.

Prípad H: Zdieľaná hlasová a faxová linka s počítačovým modemom

V závislosti od počtu telefónnych portov počítača existujú dva rozdielne spôsoby pripojenia
tlačiarne k počítaču. Pred pripojením skontrolujte, či má počítač jeden alebo dva telefónne porty.

Poznámka Ak má počítač len jeden telefónny port, musíte si zakúpiť paralelný rozdeľovač
(nazývaný aj káblová spojka) znázornený na obrázku. (Paralelný rozdeľovač má jeden port
RJ-11 na prednej strane a dva porty RJ-11 na zadnej strane. Nepoužívajte dvojžilový
telefónny rozdeľovač, sériový rozdeľovač ani paralelný rozdeľovač s dvomi portmi RJ-11 na
prednej strane a konektorom na zadnej strane.)