Nastavenie tlačiarne s počítačovým modemom DSL/ADSL

background image

Nastavenie tlačiarne s počítačovým modemom DSL/ADSL

Ak máte linku DSL a používate ju na odosielanie faxov, nastavte fax podľa týchto pokynov.

1

4

2

5

3

1

Telefónna zásuvka

2

Paralelný rozdeľovač

3

Filter DSL/ADSL
Jeden koniec telefónneho kábla dodaného s tlačiarňou pripojte do portu
1-LINE na zadnej strane tlačiarne. Druhý koniec kábla pripojte k filtru
DSL/ADSL.
Môže byť potrebné pripojiť dodaný telefónny kábel k adaptéru
poskytovanému pre vašu krajinu/región.

4

Počítač

5

Počítačový modem DSL/ADSL

Nastavenie faxovania (paralelné telefónne systémy)

189

background image

Poznámka Musíte si zakúpiť paralelný rozdeľovač. Paralelný rozdeľovač má jeden port
RJ-11 na prednej strane a dva porty RJ-11 na zadnej strane. Nepoužívajte dvojžilový
telefónny rozdeľovač, sériový rozdeľovač ani paralelný rozdeľovač s dvomi portmi RJ-11 na
prednej strane a konektorom na zadnej strane.

Nastavenie tlačiarne s počítačovým modemom DSL/ADSL
1.
Filter DSL získate od poskytovateľa služby DSL.
2. Jeden koniec telefónneho kábla dodaného v balení spolu s tlačiarňou pripojte do filtra DSL a

druhý koniec pripojte do portu s označením 1-LINE na zadnej strane tlačiarne.

Poznámka Môže byť potrebné pripojiť dodaný telefónny kábel k adaptéru
poskytovanému pre vašu krajinu/región.
Ak nepoužijete na pripojenie filtra DSL k zadnej strane tlačiarne dodaný kábel, nemusí sa
dať správne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od telefónnych káblov, ktoré
už používate doma alebo v kancelárii.