Prípad G: Faxová linka zdieľaná s počítačovým modemom (neprijímajú sa hlasové volania)

background image

2. Vypnite nastavenie Automatická odpoveď.
3. Spustite test faxu.
Musíte byť prítomní a osobne odpovedať na prichádzajúce faxové volania, inak tlačiareň nebude
môcť prijímať faxy. Musíte spustiť fax manuálne ešte predtým, než zdvihne linku záznamník.
Ak sa vyskytnú problémy s nastavením tlačiarne s voliteľným zariadením, obráťte sa na
miestneho poskytovateľa služieb alebo dodávateľa so žiadosťou o ďalšiu pomoc.

Prípad G: Faxová linka zdieľaná s počítačovým modemom (neprijímajú sa hlasové
volania)

Ak máte faxovú linku, na ktorej sa neprijímajú hlasové volania, a máte k nej pripojený počítačový
modem, nastavte tlačiareň podľa pokynov v tejto časti.

Nastavenie faxovania (paralelné telefónne systémy)

187

background image

Poznámka Ak máte počítačový telefonický modem, tento zdieľa telefónnu linku s tlačiarňou.
Nemôžete používať modem aj tlačiareň súčasne. Ak napríklad používate počítačový
telefonický modem na odosielanie e-mailov alebo na prístup na internet, nemôžete tlačiareň
používať na faxovanie.