Prípad C: Nastavenie tlačiarne s telefónnym systémom PBX alebo linkou ISDN

background image

3. Ďalší kábel pripojte z filtra DSL do telefónnej zásuvky v stene.
4. Spustite test faxu.
Ak sa vyskytnú problémy s nastavením tlačiarne s voliteľným zariadením, obráťte sa na
miestneho poskytovateľa služieb alebo dodávateľa so žiadosťou o ďalšiu pomoc.

Prípad C: Nastavenie tlačiarne s telefónnym systémom PBX alebo linkou ISDN

Ak používate telefónny systém PBX alebo konvertor a koncový adaptér ISDN, postupujete takto:

Ak používate systém pobočkovej ústredne alebo konvertor/terminálový adaptér linky ISDN,
pripojte tlačiareň do portu, ktorý je určený pre fax a telefón. Tiež skontrolujte, či je terminálový
adaptér pripojený k správnemu typu prepínača pre vašu krajinu/región.

Poznámka Niektoré systémy ISDN umožňujú konfigurovať porty pre špecifické
telefónne zariadenia. Napríklad môžete jeden port vyhradiť pre telefón a fax Skupiny 3 a
druhý port na rôzne účely. Ak sa vyskytujú problémy pri pripojení k portu pre fax/telefón
na konvertore ISDN, skúste použiť port vyhradený na rôzne účely, môže byť označený
ako „multi-combi“ alebo podobne.

Ak používate telefónny systém PBX, vypnite oznámenie prichádzajúceho hovoru.

Poznámka Mnohé digitálne systémy pobočkovej ústredne obsahujú tón čakajúceho
hovoru, ktorý je v predvolenom nastavení zapnutý. Tento tón čakajúceho hovoru ruší
všetku faxovú komunikáciu a pomocou tlačiarne nebudete môcť prijímať ani odosielať
faxy. Pokyny na vypnutie tónu čakajúceho hovoru nájdete v dokumentácii dodanej so
systémom telefónnej pobočkovej ústredne.

Ak telefónna linka používa systém PBX, musíte pred vytočením faxového čísla vytočiť číslo
vonkajšej linky.

Na pripojenie tlačiarne k telefónnej zásuvke v stene použite dodaný kábel. V opačnom
prípade sa môže stať, že nebudete môcť úspešne faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel
sa líši od telefónnych káblov, ktoré už používate doma alebo v kancelárii. Ak je dodaný
telefónny kábel príliš krátky, môžete si v predajni elektroniky zakúpiť káblovú spojku a predĺžiť
ho.
Môže byť potrebné pripojiť dodaný telefónny kábel k adaptéru poskytovanému pre vašu
krajinu/región.

Ak sa vyskytnú problémy s nastavením tlačiarne s voliteľným zariadením, obráťte sa na
miestneho poskytovateľa služieb alebo dodávateľa so žiadosťou o ďalšiu pomoc.

Nastavenie faxovania (paralelné telefónne systémy)

183