Prípad B: Nastavenie tlačiarne s linkou DSL

background image

Prípad B: Nastavenie tlačiarne s linkou DSL

Ak prostredníctvom telekomunikačného operátora používate službu DSL a k tlačiarni nemáte
pripojené žiadne iné zariadenia, medzi telefónnu zásuvku v stene a tlačiareň pripojte filter DSL
podľa pokynov v tejto časti. Filter DSL odstraňuje digitálny signál, ktorý môže rušiť tlačiareň, takže
tlačiareň potom môže správne komunikovať s telefónnou linkou. (Služba DSL sa vo vašej krajine/
regióne môže nazývať ADSL.)

Poznámka Ak máte linku DSL a nepripojíte filter DSL, nebudete môcť pomocou tlačiarne
odosielať ani prijímať faxy.

Pohľad na zadnú stranu tlačiarne

1

3

2

1

Telefónna zásuvka

2

Filter a kábel DSL (alebo ADSL) dodaný poskytovateľom služby DSL

3

Telefónny kábel dodaný v balení s tlačiarňou pripojte k portu s
označením 1-LINE.
Môže byť potrebné pripojiť dodaný telefónny kábel k adaptéru
poskytovanému pre vašu krajinu/región.

Nastavenie tlačiarne s pripojením DSL
1.
Filter DSL získate od poskytovateľa služby DSL.
2. Jeden koniec telefónneho kábla dodaného v balení s tlačiarňou pripojte do otvoreného portu

na filtri DSL a druhý koniec do portu s označením 1-LINE na zadnej strane tlačiarne.

Poznámka Môže byť potrebné pripojiť dodaný telefónny kábel k adaptéru
poskytovanému pre vašu krajinu/región.
Ak nepoužijete na pripojenie filtra DSL k tlačiarni dodaný kábel, nemusí sa dať správne
faxovať. Tento špeciálny telefónny kábel sa líši od telefónnych káblov, ktoré už používate
doma alebo v kancelárii.
Súčasťou dodávky je len jeden telefónny kábel, pre toto nastavenie budete zrejme
potrebovať ďalšie telefónne káble.

Príloha C

182

Ďalšie nastavenie faxu