Nastavenie faxovania (paralelné telefónne systémy)

background image

Táto časť obsahuje nasledujúce témy:

Nastavenie faxovania (paralelné telefónne systémy)

Nastavenie sériového faxu

Test nastavenia faxu

Nastavenie faxovania (paralelné telefónne systémy)

Pred nastavením tlačiarne na faxovanie musíte zistiť, aký typ telefónneho systému sa používa vo
vašej krajine/regióne. Pokyny na nastavenie faxovania sa líšia podľa toho, či máte sériový alebo
paralelný telefónny systém.

Ak svoju krajinu/región nenájdete v tabuľke, pravdepodobne máte sériový telefónny systém. V
sériovom telefónnom systéme nemôžete použiť typ konektora na vašom zdieľanom
telefónnom zariadení (modemy, telefóny a záznamníky) na fyzické pripojenie k portu „2-EXT“
na tlačiarni. Namiesto toho musí byť každé zariadenie pripojené do telefónnej zásuvky v
stene.

Poznámka V niektorých krajinách/regiónoch, v ktorých sa používajú sériové typy
telefónnych systémov, môže byť k telefónnemu káblu dodanému s tlačiarňou pripojená
ďalšia telefónna zástrčka. Tak možno k telefónnej zásuvke v stene, do ktorej ste zapojili
tlačiarni, pripojiť aj iné telekomunikačné zariadenia.
Môže byť potrebné pripojiť dodaný telefónny kábel k adaptéru poskytovanému pre vašu
krajinu/región.

Ak sa vaša krajina/región nachádza v tabuľke, pravdepodobne máte paralelný telefónny
systém. V paralelnom telefónnom systéme môžete zdieľané telefónne zariadenia pripojiť k
telefónnej linke prostredníctvom portu „2-EXT“ na zadnej strane tlačiarne.

Poznámka Ak máte paralelný telefónny systém, spoločnosť HP odporúča použiť na
pripojenie tlačiarne do telefónnej zásuvky v stene dvojžilový telefónny kábel dodaný s
tlačiarňou.

Tabuľka C-1 Krajiny/regióny s paralelným typom telefónneho systému

Argentína

Austrália

Brazília

Kanada

Čile

Čína

Kolumbia

Grécko

India

Indonézia

Írsko

Japonsko

Ďalšie nastavenie faxu

177

background image

Kórea

Latinská Amerika

Malajzia

Mexiko

Filipíny

Poľsko

Portugalsko

Rusko

Saudská Arábia

Singapur

Španielsko

Taiwan

Thajsko

USA

Venezuela

Vietnam