Ďalšie nastavenie faxu

background image

C

Ďalšie nastavenie faxu

Po dokončení všetkých krokov uvedených v príručke Začíname s prácou dokončite nastavenie
faxu podľa pokynov v tejto časti. Príručku Začíname s prácou si odložte na neskoršie použitie.
V tejto časti zistíte, ako nastaviť tlačiareň tak, aby faxovanie úspešne fungovalo so zariadeniami
alebo službami pripojenými na tej istej telefónnej linke.

Tip Môžete použiť aj aplikácie Sprievodca nastavením faxu (Windows) alebo HP Setup
Assistant (Mac OS X), ktoré vám pomôžu rýchlo vykonať niektoré dôležité nastavenia faxu,
ako napríklad režim odpovedania a informácie v hlavičke faxu. Tieto nástroje sú k dispozícii
prostredníctvom softvéru tlačiarne HP nainštalovaného s tlačiarňou. Po spustení týchto
nástrojov dokončite nastavenie faxu podľa pokynov v tejto časti.