Inhoudsopgave

background image

Inhoudsopgave

1 Aan de slag

Toegankelijkheid.........................................................................................................................9
Eco............................................................................................................................................10
De onderdelen van de printer kennen......................................................................................11

Vooraanzicht.......................................................................................................................11
Gedeelte met afdrukbenodigdheden..................................................................................12
Achteraanzicht....................................................................................................................12

Het bedieningspaneel van de printer gebruiken.......................................................................13

Overzicht knoppen en lampjes...........................................................................................13
Schermpictogrammen bedieningspaneel...........................................................................14
Printerinstellingen wijzigen.................................................................................................14

De modus selecteren....................................................................................................15
Een andere modus selecteren......................................................................................15
De instellingen van een modus wijzigen.......................................................................15
Printerinstellingen wijzigen...........................................................................................15

Het modelnummer van de printer vinden.................................................................................16
HP Digital Solutions..................................................................................................................16

Scannen naar computer.....................................................................................................16
HP Digital Fax (Faxen naar PC of Mac).............................................................................16

Afdrukmateriaal selecteren.......................................................................................................16

Aanbevolen papier voor afdrukken en kopiëren.................................................................17
Aanbevolen papiersoorten om foto's af te drukken............................................................18
Tips voor de keuze en het gebruik van media....................................................................19

Een origineel op de glasplaat plaatsen.....................................................................................20
Een origineel in de automatische documentinvoer (ADF) plaatsen..........................................20
Afdrukmateriaal plaatsen..........................................................................................................21

Afdrukmateriaal met een standaardformaat plaatsen.........................................................22
Enveloppen plaatsen..........................................................................................................23
Kaarten en fotopapier plaatsen..........................................................................................23
Afdrukmateriaal met een speciaal formaat plaatsen..........................................................24

Onderhoud van de printer.........................................................................................................25

De glasplaat van de scanner reinigen................................................................................25
De buitenkant reinigen .......................................................................................................26
De automatische documentinvoer reinigen........................................................................26

De printer updaten....................................................................................................................27
De printer uitschakelen.............................................................................................................28

2 Afdrukken

Documenten afdrukken............................................................................................................29

Documenten afdrukken (Windows)....................................................................................30
Documenten afdrukken (Mac OS X)...................................................................................30

Brochures afdrukken................................................................................................................30

Brochures afdrukken (Windows)........................................................................................31
Brochures afdrukken (Mac OS X).......................................................................................31

1

background image

Afdrukken op enveloppen.........................................................................................................32

Afdrukken op enveloppen (Windows).................................................................................32
Afdrukken op enveloppen (Mac OS X)...............................................................................33

Foto's afdrukken.......................................................................................................................33

Foto's afdrukken op fotopapier (Windows).........................................................................33
Foto's afdrukken op fotopapier (Mac OS X).......................................................................34

Afdrukken op afdrukmateriaal van speciaal formaat................................................................35

Afdrukken op speciaal papier of een aangepast papierformaat (Mac OS X).....................35

Documenten zonder rand afdrukken........................................................................................36

Documenten zonder rand afdrukken (Windows)................................................................37
Documenten zonder rand afdrukken (Mac OS X)..............................................................37

3 Scannen

Een origineel scannen..............................................................................................................39

Scannen naar een computer..............................................................................................40

Scannen met Webscan............................................................................................................40
Documenten scannen als bewerkbare tekst.............................................................................41

Documenten scannen als bewerkbare tekst.......................................................................41
Richtlijnen voor het scannen van documenten als bewerkbare tekst.................................43

4 Kopiëren

Documenten kopiëren..............................................................................................................44
Kopieerinstellingen wijzigen.....................................................................................................44

5 Fax

Een fax verzenden....................................................................................................................46

Een standaardfax verzenden..............................................................................................46
Een standaardfax vanaf de computer verzenden...............................................................47
Een fax handmatig verzenden vanaf een telefoon.............................................................48
Een fax verzenden met handsfree kiezen..........................................................................49
Een fax verzenden vanuit het geheugen............................................................................50
Een later verzendtijdstip voor een fax instellen..................................................................50
Een fax verzenden naar meerdere ontvangers..................................................................51
Fax verzenden in foutcorrectiemodus................................................................................51

Een fax ontvangen....................................................................................................................52

Een fax handmatig ontvangen............................................................................................52
Backup-faxontvangst instellen............................................................................................53
Ontvangen faxen vanuit het geheugen opnieuw afdrukken...............................................54
Een fax opvragen voor ontvangst.......................................................................................55
Faxen doorsturen naar een ander nummer........................................................................55
Het papierformaat voor ontvangen faxen instellen.............................................................56
Automatische verkleining voor binnenkomende faxen instellen.........................................56
Ongewenste faxnummers blokkeren..................................................................................56

Nummers toevoegen aan de lijst met ongewenste faxnummers..................................57
Nummers verwijderen van de lijst met ongewenste faxnummers................................57
Een rapport van Ongewenste nummers afdrukken......................................................58

Faxen op uw computer ontvangen met HP Digital Fax (Faxen naar pc en Faxen
naar Mac)............................................................................................................................58

Vereisten voor Faxen naar pc en Faxen naar Mac......................................................58
Faxen naar pc en Faxen naar Mac activeren...............................................................59
De instellingen van Faxen naar pc of Faxen naar Mac wijzigen..................................59

2

background image

Snelkiescodes installeren.........................................................................................................60

Snelkiesnummers instellen en wijzigen..............................................................................60
Snelkiesgroepen instellen en wijzigen................................................................................61
Snelkiesnummers verwijderen............................................................................................62
Een lijst van snelkiesnummers afdrukken..........................................................................62

Faxinstellingen wijzigen............................................................................................................62

Het faxkopschrift instellen...................................................................................................62
De antwoordmodus instellen (automatisch antwoorden)....................................................63
Het aantal beltonen voordat er wordt opgenomen instellen...............................................63
Beantwoording belpatroon voor specifieke beltonen wijzigen............................................64
Het kiessysteem instellen...................................................................................................65
Opties opnieuw kiezen instellen.........................................................................................65
De faxsnelheid instellen......................................................................................................66
Het faxgeluidsvolume instellen...........................................................................................66

Faxen en digitale telefoonservices...........................................................................................67
Fax over internetprotocol (FoIP)...............................................................................................67
Rapporten gebruiken................................................................................................................68

Bevestigingsrapporten voor faxen afdrukken.....................................................................69
Foutrapporten voor faxen afdrukken..................................................................................69
Het faxlogboek afdrukken en bekijken................................................................................70
Het faxlogboek wissen........................................................................................................70
De details van de laatste faxtransactie afdrukken..............................................................70
Een rapport beller-ID's afdrukken.......................................................................................71
De belgeschiedenis weergeven..........................................................................................71

6 Webservices

Wat zijn webservices?..............................................................................................................72

HP ePrint............................................................................................................................72
Printer Apps........................................................................................................................72

Webservices instellen...............................................................................................................73

Stel Webservices in door middel van de HP-printersoftware. ...........................................73
Webservices instellen via het bedieningspaneel van de printer.........................................73
Webservices instellen via de geïntegreerde webserver.....................................................74

Webservices gebruiken............................................................................................................74

HP ePrint............................................................................................................................74

Afdrukken met HP ePrint..............................................................................................75
Het-emailadres van de printer zoeken..........................................................................75
HP ePrint uitschakelen.................................................................................................75

Printer Apps........................................................................................................................75

Printer Apps gebruiken.................................................................................................76
Printer Apps beheren....................................................................................................76
Printer Apps uitschakelen.............................................................................................76

Webservices verwijderen..........................................................................................................76

7 Werken met inktcartridges

Informatie over inktcartridges en de printkop...........................................................................77
De geschatte inktniveaus bekijken...........................................................................................78
Afdrukken met een of meer lege inktcartridges........................................................................78
Inktcartridges vervangen..........................................................................................................79
Printerbenodigdheden bewaren...............................................................................................81
Gebruik informatieverzameling.................................................................................................81

Inhoudsopgave

3

background image

8 Een probleem oplossen

HP-ondersteuning.....................................................................................................................82

Elektronische ondersteuning krijgen...................................................................................83
Telefonische ondersteuning van HP...................................................................................83

Voordat u belt...............................................................................................................84
Periode voor telefonische ondersteuning.....................................................................84
Telefoonnummers voor telefonische ondersteuning.....................................................84
Na de periode van telefonische ondersteuning............................................................86

Algemene tips en bronnen voor het oplossen van problemen.................................................86
Printerproblemen oplossen.......................................................................................................87

De printer wordt onverwacht uitgeschakeld........................................................................87
De printer maakt onverwachte geluiden.............................................................................87
Het uitlijnen is mislukt.........................................................................................................87
De printer reageert niet (drukt niet af)................................................................................88
De printer drukt langzaam af..............................................................................................88
Er wordt een blanco of deels bedrukte pagina afgedrukt...................................................90
De afdruk is niet correct of er ontbreken gedeelten............................................................90
Tekst of afbeeldingen zijn verkeerd geplaatst....................................................................91

Problemen met de afdrukkwaliteit oplossen.............................................................................92
Problemen met de papierinvoer oplossen................................................................................99
Problemen met het kopiëren oplossen ..................................................................................101

Er komt geen kopie uit......................................................................................................101
Kopieën zijn blanco..........................................................................................................101
Documenten ontbreken of zijn vervaagd..........................................................................102
Het formaat is verkleind....................................................................................................102
Kopieerkwaliteit is slecht .................................................................................................103
Er verschijnen defecten in de kopieën..............................................................................103
De printer drukt een half blad af en werpt het papier dan uit............................................104
Papierconflict....................................................................................................................104

Scanproblemen oplossen.......................................................................................................104

Scanner reageert niet.......................................................................................................105
Scannen duurt te lang......................................................................................................105
Een deel van het document is niet gescand of er ontbreekt tekst....................................105
Tekst kan niet worden bewerkt.........................................................................................106
Er verschijnen foutmeldingen...........................................................................................107
De kwaliteit van de gescande afbeelding is slecht...........................................................107
Er verschijnen defecten in de scans.................................................................................108

Faxproblemen oplossen.........................................................................................................109

De faxtest is mislukt..........................................................................................................110

Problemen oplossen bij gebruik van Webservices en HP-websites ......................................124

Problemen oplossen bij gebruik van Webservices...........................................................124
Problemen oplossen bij gebruik van HP-websites...........................................................125

4

background image

Problemen met draadloze verbindingen oplossen ................................................................125

Draadloze basisproblemen oplossen...............................................................................125
Geavanceerde draadloze problemen oplossen................................................................126

Stap 1: Controleer of de computer verbinding heeft met het netwerk........................127
Stap 2: Controleer of de printer op uw netwerk is aangesloten..................................127
Stap 3: Controleer of de firewall-software de communicatie blokkeert.......................129
Stap 4: Controleer of de computer is ingeschakeld en gereed is...............................129
Stap 5: Controleer of de draadloze versie van de printer is ingesteld als het
standaardstuurprogramma van de printer (alleen Windows)......................................130
Stap 6: Zorg ervoor dat uw computer niet is aangesloten op uw netwerk via een
Virtual Private Network (VPN)....................................................................................130
Na het oplossen van de problemen ...........................................................................131

Uw firewall-software configureren voor gebruik met de printer..............................................131
Problemen met het printerbeheer oplossen...........................................................................132

De geïntegreerde webserver kan niet worden geopend...................................................132

Installatieproblemen oplossen................................................................................................133

Suggesties voor hardware-installatie................................................................................134
Suggesties voor de installatie van de HP-software..........................................................134
Netwerkproblemen oplossen............................................................................................135

Het printerstatusrapport begrijpen..........................................................................................136
De netwerkconfiguratiepagina begrijpen................................................................................137
Papierstoringen oplossen.......................................................................................................138

Papierstoringen verhelpen................................................................................................138
Papierstoringen voorkomen..............................................................................................141

A Technische informatie

Informatie over de garantie.....................................................................................................142

Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard...........................................................143
Garantie-informatie inktcartridge......................................................................................144

Printerspecificaties.................................................................................................................145

Fysieke specificaties.........................................................................................................145
Productkenmerken en -mogelijkheden.............................................................................145
Specificaties processor en geheugen...............................................................................146
Systeemvereisten.............................................................................................................146
Netwerkprotocolspecificaties............................................................................................146
Specificaties van de geïntegreerde webserver.................................................................147
Mediaspecificaties............................................................................................................147

Informatie over de specificaties van ondersteund afdrukmateriaal............................147
Minimummarges instellen...........................................................................................150

Afdrukspecificaties............................................................................................................151
Kopieerspecificaties..........................................................................................................151
Faxspecificaties................................................................................................................151
Scanspecificaties..............................................................................................................152
Specificaties Webservices................................................................................................152

HP ePrint....................................................................................................................152
Printer Apps................................................................................................................152

HP-websitespecificaties....................................................................................................152
Omgevingsspecificaties....................................................................................................153
Elektrische specificaties...................................................................................................153
Geluidsspecificaties..........................................................................................................153

Inhoudsopgave

5

background image

Wettelijk verplichte informatie.................................................................................................154

Voorgeschreven modelnummer:......................................................................................154
FCC-verklaring..................................................................................................................155
Kennisgeving voor gebruikers in Korea............................................................................155
VCCI (Class B) compatibiliteitsverklaring voor gebruikers in Japan.................................156
Kennisgeving over netsnoer voor gebruikers in Japan.....................................................156
Kennisgeving over geluidsproductie voor Duitsland.........................................................156
Verklaring over de indicatielampjes..................................................................................156
Glans van de behuizing van randapparatuur voor Duitsland............................................156
Kennisgeving voor gebruikers van het Amerikaanse telefoonnetwerk: FCC-eisen..........157
Kennisgeving aan gebruikers van het Canadese telefoonnetwerk...................................158
Kennisgeving voor gebruikers van het Duitse telefoonnetwerk........................................158
Australische verklaring over vaste faxen..........................................................................158
Bericht voor de Europese Unie.........................................................................................159
Wettelijke informatie inzake draadloze producten............................................................160

Blootstelling aan de straling van radiofrequenties......................................................160
Kennisgeving voor gebruikers in Brazilië....................................................................160
Kennisgeving voor gebruikers in Canada...................................................................160
Kennisgeving voor gebruikers in Taiwan....................................................................161

Programma voor milieubeheer...............................................................................................162

Papiergebruik...................................................................................................................162
Kunststof...........................................................................................................................162
Veiligheidsinformatiebladen..............................................................................................162
Recyclingprogramma........................................................................................................162
Recyclingprogramma van HP Inkjet-onderdelen..............................................................162
Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de
Europese Unie..................................................................................................................163
Stroomverbruik.................................................................................................................164
Chemische stoffen............................................................................................................164
Batterijen...........................................................................................................................164

Wegwerpen van batterijen in Taiwan.........................................................................164
Bericht aan gebruikers in Californië............................................................................164

EU-batterijrichtlijn..............................................................................................................165
RoHS-kennisgevingen (alleen voor China)......................................................................166
RoHS-waarschuwingen (alleen voor Oekraïne)...............................................................166

Licenties van derden..............................................................................................................167

B HP-benodigdheden en -accessoires

Afdrukbenodigdheden online bestellen..................................................................................175
Benodigdheden......................................................................................................................175

inktcartridges....................................................................................................................175
HP-afdrukmateriaal...........................................................................................................176

6

background image

C Bijkomende faxinstallatie

Faxen instellen (parallelle telefoonsystemen)........................................................................177

De juiste faxinstellingen selecteren voor thuis of op kantoor............................................178
Situatie A: Aparte faxlijn (er worden geen gespreksoproepen ontvangen)......................181
Situatie B: De printer configureren voor DSL...................................................................181
Situatie C: De printer configureren met een PBX-telefoonsysteem of een ISDN-lijn.......183
Situatie D: Fax met een specifiek belsignaal op dezelfde lijn...........................................184
Situatie E: Gedeelde telefoon-/faxlijn...............................................................................185
Situatie F: Gedeelde gespreks-/faxlijn met voicemail.......................................................186
Situatie G: Gedeelde faxlijn met computermodem (er komen geen
gespreksoproepen binnen)...............................................................................................187

De printer installeren met een computermodem voor inbellen...................................188
De printer installeren met een DSL/ADSL-computermodem......................................189

Situatie H: Gedeelde lijn voor gespreks- en faxoproepen met computermodem.............190

Gedeelde gespreks-/faxlijn met computermodem voor inbellen.................................190
Gedeelde gespreks-/faxlijn met DSL/ADSL-computermodem...................................193

Situatie I: Gedeelde lijn voor gesprekken/fax met antwoordapparaat..............................194
Situatie J: Gedeelde lijn voor zowel gespreks- als faxoproepen, een
computermodem en een antwoordapparaat.....................................................................196

Gedeelde lijn voor zowel gespreks- als faxoproepen, een computermodem voor
inbellen en een antwoordapparaat.............................................................................196
Gedeelde lijn voor zowel gespreks- als faxoproepen, een DSL/ADSL-modem en
een antwoordapparaat................................................................................................198

Situatie K: Gedeelde lijn voor gespreks- en faxoproepen met een computermodem
voor inbellen en voicemail................................................................................................199

Seriële faxinstallatie................................................................................................................201
Test Faxinstallatie...................................................................................................................202

D Netwerkinstallatie

De printer instellen voor draadloze communicatie..................................................................203

Voordat u begint...............................................................................................................203
De printer instellen op uw draadloos netwerk...................................................................204
De printer instellen door middel van de HP printersoftware (Aanbevolen).......................204
De printer aansluiten met de wizard Draadloze installatie................................................204
De printer instellen met WiFi-beschermde instellingen (WPS).........................................204

De printer aansluiten door middel van de drukknopmethode.....................................205
De printer aansluiten met de PIN-methode................................................................205

De printer instellen vanaf de geïntegreerde webserver (EWS)........................................205
De verbindingsmethode wijzigen......................................................................................205
De draadloze verbinding testen........................................................................................206
Richtlijnen om de beveiliging van het draadloos netwerk te garanderen.........................206

Overzicht beveiligingsinstellingen...............................................................................207
Hardware-adressen toevoegen aan een draadloze router (MAC-filteren)..................207
Andere draadloze veiligheidsrichtlijnen......................................................................208

Richtlijnen voor het verminderen van storing op een draadloos netwerk.........................208

Basisnetwerkinstellingen wijzigen..........................................................................................208

Netwerkinstellingen weergeven en afdrukken..................................................................208
De draadloze radio in- en uitschakelen ...........................................................................209

Inhoudsopgave

7

background image

Geavanceerde netwerkinstellingen wijzigen...........................................................................209

De verbindingssnelheid instellen......................................................................................209
IP-instellingen bekijken.....................................................................................................209
IP-instellingen wijzigen.....................................................................................................209
De netwerkinstellingen herstellen.....................................................................................210

De HP-software volledig verwijderen en opnieuw installeren.................................................210

E Hulpprogramma's printerbeheer

Werkset (Windows).................................................................................................................211
HP-hulpprogramma (Mac OS X).............................................................................................211
Geïntegreerde webserver.......................................................................................................211

Over cookies.....................................................................................................................212
De geïntegreerde webserver openen...............................................................................212

Index............................................................................................................................................221

8