Tīmekļa pakalpojumu noņemšana

background image

Tīmekļa pakalpojumu noņemšana

Lai noņemtu tīmekļa pakalpojumus, veiciet šādas darbības:
1.

Printera vadības paneļa displejā pieskarieties pogai

(HP ePrint) un pēc tam

pieskarieties Settings (Iestatījumi).

2. Pieskarieties Remove Web Services (Noņemt tīmekļa pakalpojumus).

6. nodaļa

78

Tīmekļa pakalpojumi