Printera lietojumprogrammas

background image

Printera lietojumprogrammas

Printera lietojumprogrammas ļauj vienkārši atrast un drukāt iepriekš formatētu tīmekļa
saturu tieši no printera.

Printera lietojumprogrammu izmantošana
Lai savā printerī izmantotu printera lietojumprogrammas, printera vadības paneļa
displejā pieskarieties Apps (Lietojumprogrammas) un pēc tam pieskarieties vēlamajai
printera lietojumprogrammai.
Lai iegūtu papildinformāciju par atsevišķām printera lietojumprogrammām, apmeklējiet
vietni www.eprintcenter.com.

Printera lietojumprogrammu pārvaldība
Varat pārvaldīt printera lietojumprogrammas, izmantojot vietni ePrintCenter. Varat
pievienot, konfigurēt vai noņemt printera lietojumprogrammas, un iestatīt secību, kādā
tās tiek parādītas printera displejā.

Piezīme. Lai pārvaldītu printera lietojumprogrammas no vietnes ePrintCenter,
izveidojiet kontu vietnē ePrintCenter un pievienojiet savu printeri. Lai iegūtu
papildinformāciju, apmeklējiet vietni www.eprintcenter.com.

Printera lietojumprogrammu izslēgšana
Lai izslēgtu printera lietojumprogrammas, veiciet šādas darbības:
1.

Sākuma ekrānā pieskarieties pogai

(HP ePrint) un pēc tam pieskarieties

Settings (Iestatījumi).

2. Pieskarieties Apps (Lietojumprogrammas) un pēc tam pieskarieties Off (Izslēgt).

Piezīme. Lai noņemtu visus tīmekļa pakalpojumus, skatiet sadaļu Tīmekļa
pakalpojumu noņemšana.

Tīmekļa pakalpojumu noņemšana

Lai noņemtu tīmekļa pakalpojumus, veiciet šādas darbības:
1.

Printera vadības paneļa displejā pieskarieties pogai

(HP ePrint) un pēc tam

pieskarieties Settings (Iestatījumi).

2. Pieskarieties Remove Web Services (Noņemt tīmekļa pakalpojumus).

6. nodaļa

78

Tīmekļa pakalpojumi