HP ePrint

background image

HP ePrint

HP ePrint ļauj drukāt, izmantojot HP ePrint iespējotu printeri jebkurā laikā un jebkurā
vietā.

6. nodaļa

76

Tīmekļa pakalpojumi

background image

Lai lietotu pakalpojumu HP ePrint, pārliecinieties, vai jums ir:

Dators vai mobilā ierīce ar interneta un e-pasta iespēju

Printeris ar HP ePrint iespēju, kurā ir iespējoti tīmekļa pakalpojumi

Padoms Lai iegūtu papildinformāciju par HP ePrint iestatījumu pārvaldīšanu,
konfigurēšanu un jaunākajām funkcijām, apmeklējiet ePrintCenter vietni
www.eprintcenter.com.

Drukāšana, izmantojot HP ePrint
Lai drukātu dokumentus, izmantojot pakalpojumu HP ePrint, veiciet šādas darbības:
1. Datorā vai mobilajā ierīcē atveriet e-pasta lietojumprogrammu.

Piezīme. Lai iegūtu informāciju par e-pasta lietojumprogrammas lietošanu
datorā vai mobilajā ierīcē, skatiet lietojumprogrammai pievienoto
dokumentāciju.

2. Izveidojiet jaunu e-pasta ziņojumu un pēc tam pievienojiet failu, ko vēlaties drukāt.

Lai iegūtu sarakstu ar failiem, kurus var drukāt, izmantojot HP ePrint, un vadlīnijas
HP ePrint lietošanai, skatiet sadaļu Tīmekļa pakalpojumi un HP vietnes
specifikācijas.

3. Ievadiet printera e-pasta adresi ziņojuma rindā "To" (Adresāts) un pēc tam atlasiet

opciju, lai nosūtītu e-pasta ziņojumu.

Piezīme. Pārliecinieties, vai printera e-pasta adrese ir vienīgā adrese, kas
norādīta e-pasta ziņojuma rindā "To" (Adresāts). Ja rindā "To" (Adresāts) ir
norādītas citas e-pasta adreses, nosūtītie pielikumi, iespējams, netiks izdrukāti.

Printera e-pasta adreses atrašana
Lai parādītu printera HP ePrint e-pasta adresi, veiciet šīs darbības:

Sākuma ekrānā pieskarieties pogai

(HP ePrint).

Printera e-pasta adrese tiek parādīta displejā.

Padoms Lai drukātu e-pasta adresi, pieskarieties Print (Drukāt).

HP ePrint izslēgšana
Lai izslēgtu pakalpojumu HP ePrint, veiciet šādas darbības:
1.

Sākuma ekrānā pieskarieties pogai

(HP ePrint) un pēc tam pieskarieties

Settings (Iestatījumi).

2. Pieskarieties ePrint un pēc tam pieskarieties Off (Izslēgt).

Piezīme. Lai noņemtu visus tīmekļa pakalpojumus, skatiet sadaļu Tīmekļa
pakalpojumu noņemšana.

Tīmekļa pakalpojumu izmantošana

77