Tīmekļa pakalpojumu iestatīšana, izmantojot printera vadības paneli

background image

Tīmekļa pakalpojumu iestatīšana, izmantojot printera vadības paneli

Printera vadības panelis nodrošina vienkāršu tīmekļa pakalpojumu iestatīšanu un
pārvaldīšanu.

Tīmekļa pakalpojumu iestatīšana

75

background image

Lai iestatītu tīmekļa pakalpojumus, veiciet šādas darbības:
1. Pārliecinieties, vai printeris ir pieslēgts internetam.
2.

Printera vadības panelī pieskarieties pogai

(Lietojumprogrammas) vai pogai

(HP ePrint).

3. Pieskarieties Accept (Pieņemt), lai pieņemtu tīmekļa pakalpojumu lietošanas

noteikumus un iespējotu tīmekļa pakalpojumus.

4. Ekrānā Auto Update (Automātiskā atjaunināšana) pieskarieties Yes (Jā), lai

atļautu printerim automātiski meklēt un instalēt produkta atjauninājumus.

5. Ja jūsu tīkls izmanto starpniekservera iestatījumus, veidojot savienojumu ar

internetu, ievadiet šos iestatījumus:
a. Pieskarieties Enter Proxy (Ievadīt starpniekserveri).
b. Ievadiet starpniekservera iestatījumus un pēc tam pieskarieties Done (Gatavs).

6. Izpildiet tīmekļa pakalpojumu informācijas lapā norādītās instrukcijas, lai pabeigtu