Tīmekļa pakalpojumu iestatīšana, izmantojot iegulto tīmekļa serveri

background image

iestatīšanu.

Tīmekļa pakalpojumu iestatīšana, izmantojot iegulto tīmekļa serveri

Varat izmantot printera iegulto tīmekļa serveri (EWS), lai iestatītu un pārvaldītu tīmekļa
pakalpojumus.
Lai iestatītu tīmekļa pakalpojumus, veiciet šādas darbības:
1. Atveriet iegulto tīmekļa serveri (EWS). Papildinformāciju skatiet sadaļā Iegultais

tīmekļa serveris.

2. Cilnes Web Services (Tīmekļa pakalpojumi) sadaļā Web Services Settings

(Tīmekļa pakalpojumu iestatījumi) noklikšķiniet uz Setup (Iestatīšana).

3. Noklikšķiniet uz Accept Terms of Use and Enable Web Services (Pieņemt

lietošanas nosacījumus un iespējot tīmekļa pakalpojumus) un pēc tam noklikšķiniet
uz Next (Tālāk).

4. Noklikšķiniet uz Yes (Jā), lai atļautu printerim automātiski meklēt un instalēt

produkta atjauninājumus.

5. Ja jūsu tīkls izmanto starpniekservera iestatījumus, veidojot savienojumu ar

internetu, ievadiet šos iestatījumus.

6. Izpildiet tīmekļa pakalpojumu informācijas lapā norādītās instrukcijas, lai pabeigtu

iestatīšanu.