Tīmekļa pakalpojumu iestatīšana, izmantojot HP printera programmatūru

background image

Tīmekļa pakalpojumu iestatīšana, izmantojot HP printera programmatūru

Papildus galveno printera funkciju iespējošanai varat izmantot printerim pievienoto HP
printera programmatūru, lai iestatītu tīmekļa pakalpojumus. Ja neiestatījāt tīmekļa
pakalpojumus, kad instalējāt HP programmatūru datorā, joprojām varat izmantot šo
programmatūru, lai iestatītu tīmekļa pakalpojumus.
Lai iestatītu tīmekļa pakalpojumus, savā operētājsistēmā veiciet šādas darbības:
Windows:
1.
Datora darbvirsmā noklikšķiniet uz Start (Sākt), atlasiet Programs (Programmas)

vai All Programs (Visas programmas), noklikšķiniet uz HP, noklikšķiniet uz sava
printera mapes un pēc tam atlasiet ikonu ar printera nosaukumu.

2. Veiciet dubultklikšķi uz Web Connected Solutions (Ar tīmekli savienoti risinājumi)

un pēc tam veiciet dubultklikšķi uz ePrint Setup (ePrint iestatīšana). Tiks atvērts
printera iegultais tīmekļa serveris.

3. Cilnes Web Services (Tīmekļa pakalpojumi) sadaļā Web Services Settings

(Tīmekļa pakalpojumu iestatījumi) noklikšķiniet uz Setup (Iestatīšana).

4. Noklikšķiniet uz Accept Terms of Use and Enable Web Services (Pieņemt

lietošanas nosacījumus un iespējot tīmekļa pakalpojumus) un pēc tam noklikšķiniet
uz Next (Tālāk).

5. Noklikšķiniet uz Yes (Jā), lai atļautu printerim automātiski meklēt un instalēt

produkta atjauninājumus.

6. Ja jūsu tīkls izmanto starpniekservera iestatījumus, veidojot savienojumu ar

internetu, ievadiet šos iestatījumus.

7. Izpildiet tīmekļa pakalpojumu informācijas lapā norādītās instrukcijas, lai pabeigtu

iestatīšanu.

Mac OS X:
Lai iestatītu un pārvaldītu tīmekļa pakalpojumus operētājsistēmā Mac OS X, varat
izmantot printera iegulto tīmekļa serveri (EWS). Plašāku informāciju skatiet sadaļā
Tīmekļa pakalpojumu iestatīšana, izmantojot iegulto tīmekļa serveri.