Tīmekļa pakalpojumu iestatīšana

background image

Tīmekļa pakalpojumu iestatīšana

Lai iestatītu tīmekļa pakalpojumus, veiciet šādas darbības.

Piezīme. Pirms tīmekļa pakalpojumu iestatīšanas pārliecinieties, vai ir izveidots
savienojums ar internetu, izmantojot bezvadu savienojumu.