Tīmekļa pakalpojumi

background image

6

Tīmekļa pakalpojumi

Printeris nodrošina inovatīvus tīmekļa iespējotus pakalpojumus, kas var palīdzēt ātri
piekļūt internetam, iegūt dokumentus un tos izdrukāt ātrāk un vienkāršāk, neizmantojot
datoru.

Piezīme. Lai izmantotu šīs tīmekļa iespējas, printerim ir jābūt pieslēgtam
internetam, izmantojot bezvadu savienojumu. Šīs tīmekļa funkcijas nevar izmantot,
ja printera savienojums ir izveidots, izmantojot USB kabeli.