IP iestatījumu maiņa

background image

IP iestatījumu maiņa

Atiestatīt tīkla iestatījumus

Savienojuma ātruma iestatīšana

Varat mainīt ātrumu, ar kādu dati tiek pārraidīti tīklā. Noklusētais iestatījums ir Automatic
(Automātiski).
1. Pieskarieties (bultiņa pa labi), pieskarieties Setup (Iestatīšana) un pēc tam pieskarieties

Network (Tīkls).

2. Atlasiet Advanced Setup (Papildu iestatīšana) un pēc tam pieskarieties Link Speed

(Savienojuma ātrums).

3. Pieskarieties skaitlim blakus saites ātrumam, kas atbilst jūsu tīkla aparatūrai.

Skatīt IP iestatījumus

Lai skatītu printera IP adresi:

Izdrukājiet tīkla konfigurācijas lapu. Plašāku informāciju skatiet sadaļā Tīkla konfigurācijas
lapas apraksts.

Atveriet HP programmatūru (Windows), veiciet dubultklikšķi uz Estimated Ink Levels
(Aptuvenais tintes līmenis) un noklikšķiniet uz cilnes Device Information (Ierīces
informācija). IP adrese ir norādīta sadaļā Network Information (Tīkla informācija).

IP iestatījumu maiņa

Noklusējuma iestatījums ir Automatic (Automātiski), ar kuru IP iestatījumi tiek izvēlēti automātiski.
Taču, ja esat kvalificēts lietotājs, iespējams vēlēsities manuāli nomainīt iestatījumus, piemēram,
IP adresi, apakštīkla masku vai noklusējuma vārteju.

Uzmanību Uzmanieties, manuāli nosakot IP adresi. Ja instalēšanas laikā ievadāt nederīgu
IP adresi, tīkla komponenti nevar izveidot savienojumu ar printeri.

1. Pieskarieties (bultiņa pa labi), pieskarieties Setup (Iestatīšana) un pēc tam pieskarieties

Network (Tīkls).

2. Pieskarieties Advanced Setup (Papildu iestatīšana) un pēc tam pieskarieties IP Settings (IP

iestatījumi).

3. Parādās brīdinājuma paziņojums, ka IP adreses maiņa noņem printeri no tīkla. Lai turpinātu,

nospiediet OK (Labi).

4. Automatic (Automātiski) ir izvēlēta pēc noklusējuma. Lai manuāli mainītu iestatījumus,

pieskarieties Manual (Manuāli) un pēc tam ievadiet atbilstošo informāciju šādiem
iestatījumiem:

IP Address (IP adrese)

Subnet Mask (Apakštīkla maska)

Default Gateway (Noklusējuma vārteja)

DNS Address (IP adrese)

5. Ievadiet izmaiņas un tad pieskarieties Done (Paveikts).

Tīkla papildiestatījumu mainīšana

211