Atiestatīt tīkla iestatījumus

background image

Atiestatīt tīkla iestatījumus

Atiestatiet administratora paroli un tīkla iestatījumus
1. Printera vadības panelī pieskarieties (bultiņa pa labi), pieskarieties Setup (Iestatīšana) un

pēc tam pieskarieties Network (Tīkls).

2. Pieskarieties tad izvēlieties Restore Network Defaults (Atjaunot tīkla noklusējuma

iestatījumus) un pēc tam pieskarieties Yes (Jā).
Parādās paziņojums, kas informē, ka tīkla noklusējuma iestatījumi ir atjaunoti.

Piezīme. Izdrukājiet tīkla konfigurācijas lapu un pārliecinieties, vai tīkla iestatījumiem ir
atgrieztas sākotnējās vērtības. Papildinformāciju skatiet sadaļā Tīkla konfigurācijas lapas
apraksts.