Tīkla papildiestatījumu mainīšana

background image

Tīkla papildiestatījumu mainīšana

Uzmanību Jūsu ērtībai tiek piedāvāti tīkla iestatījumi. Tomēr nemainiet daļu no šiem
iestatījumiem (piemēram, link speed (Savienojuma ātrums), IP settings (IP iestatījumi), default
gateway (Noklusējuma vārteja) un firewall settings (ugunsmūra iestatījumi), ja neesat
pieredzējis lietotājs.

Pielikums D

210

Tīkla uzstādīšana