Tīkla iestatījumu skatīšana un drukāšana

background image

Vadības paneļa opcijas ļauj iestatīt un pārvaldīt bezvadu savienojumu un veikt dažādus tīkla
pārvaldības uzdevumus. Tostarp tīkla iestatījumu skatīšanu, tīkla noklusējuma iestatījumu
atjaunošanu, bezvadu radio ieslēgšanu un izslēgšanu, kā arī tīkla iestatījumu maiņu.
Šajā nodaļā ir aprakstītas šādas tēmas:

Tīkla iestatījumu skatīšana un drukāšana