Lai ieslēgtu vai izslēgtu bezvadu radio

background image

Lai ieslēgtu vai izslēgtu bezvadu radio

Tīkla iestatījumu skatīšana un drukāšana

Tīkla iestatījumu kopsavilkumu var apskatīt printera vadības panelī vai printera komplektā esošajā
HP programmatūrā. Varat izdrukāt detalizētāku tīkla konfigurācijas lapu, kurā uzskaitīti visi
svarīgie tīkla iestatījumi, piemēram, IP adrese, savienojuma ātrums, DNS un mDNS. Plašāku
informāciju skatiet sadaļā Tīkla konfigurācijas lapas apraksts.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu bezvadu radio

Bezvadu raidītājs pēc noklusējuma ir ieslēgts, to norāda zilais indikators printera priekšpusē. Lai
bezvadu tīkls būtu pieslēgts, raidītājam ir jābūt ieslēgtam. Taču USB savienojuma gadījumā
raidītājs netiek lietots. Šādā gadījumā, iespējams, vēlēsieties raidītāju izslēgt.
1. Pieskarieties (bultiņa pa labi), pieskarieties Setup (Iestatīšana) un pēc tam pieskarieties

Network (Tīkls).

2. Pieskarieties Wireless (Bezvadu), pēc tam pieskarieties On (Ieslēgts), lai ieslēgtu radio, vai

Off (Izslēgts), lai izslēgtu radio.